PHONE ORDER 407-221-0788

QUESTION ??
EMAIL SAIGONVIDEO1@EARTHLINK.COM
PHONE 407-221-0788loithai@rocketmail.com

TAT CA SALE DEU LA FINAL SALE, NO REFUND OR RETURN. QUY KHACH MUON DOI LAI DIA HU XIN GUI LAI DIA HU. CHÚNG TÔI SẼ GỮI LẠI ĐĨA MỚI THEO ĐỊA CHỈ CỦA QUƯ KHÁCH